Академія метрології України

Молодіжна секція

Дата публікації : 05.23.2013

Молодіжну секцію курирує дійсний член АМУ, д.т.н., доц., проф. каф. Гоц Наталія Євгенівна

 

Наталія Гоц закінчила Львівський політехнічний інститут кафедру інформаційно-вимірювальної техніки за фахом інженер-електрик (1989р.). Працювала інженером у НДКІ ЕЛВІТ при Львівському політехнічному інституті. З 1999 по 2002р. навчалася в аспірантурі Львівської політехніки. З 2001 р. працює на кафедрі «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (МСС) Національного університету «Львівська політехніка» на посадах: 2001-2007р. – асистент кафедри МСС, 2007-2015 р. – доцент кафедри МСС, з 2015 р. – професор кафедри МСС.

З 2014 р. – дійсний Член Академії метрології України.

Наукова діяльність пов’язана з метрологічним забезпеченням вимірювань температури за випроміненням в технологічних процесах та забезпеченням якості. У 2003р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин на тему «Підвищення  точності вимірювання температури поверхні обертових об’єктів за випроміненням». У 2013 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення на тему «Науково-технічні засади метрологічного забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням». Загальна кількість наукових публікацій –  близько 90.

Під час роботи у НУ «Львівська політехніка» Н.Гоц брала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт за темами “Розроблення та дослідження нових методів і засобів експрес-контролю характеристик якості та безпечності продукції (речовин)” (реєстраційний №01107U001097); «Вдосконалення перетворювачів сонячної енергії та методів і засобів їх випробувань» (реєстраційний №01107U001123) і «Кібер-фізичні системи».

Брала участь у підготовці та підписанні ряду міжнародних Угод НУ «Львівська політехніка» про наукове та навчальне співробітництво і, зокрема, є відповідальним виконавцем в рамках Угод: «Про співпрацю між кафедрою метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка» та:

- Інститутом оптоелектроніки Військової технічної академії (м. Варшава, Польща) за темою «Метрологія, пірометричні вимірювання та інфрачервона техніка»;

- Інститутом Електроніки Лодзького технічного університету (м. Лодзь, Польща), за темою «Пірометричні вимірювання та інфрачервона техніка».

Наталія Гоц є

- координатор співпраці між НУ «Львівська політехніка» та «Alliance française», з 2015 р. – Член Адміністративної Ради «Alliance française» у м. Львові;

- член редакційної колегії науково-технічного журналу "Actual Problems of Computer Science" (Політехніка Любельска, м. Люблін, Польща);

- член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:

  • Д 41.113.01 (Одеська Державна академія технічного регулювання та якості) за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
  • К 26224.02 (Інститут технічної теплофізики НАН України) за спеціальністю  05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин.

Вона є відповідальним за організацію та проведення науково-технічних конференцій, зокрема:

  • Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених в царині метрології «Technical Using of Measurement”;
  • Студентської науково-технічної конференції НУ «Львівська політехніка», секція «Комп'ютерні технології, автоматика та метрологія»;
  • Міжнародної науково-технічної конференції «Термографія та термометрія. Метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань».

На протязі 5 років Н.Гоц була відповідальним за організацію та проведення І та ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямком підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

Головною метою Молодіжної секції Академії метрології України є інтенсифікація наукових досліджень та розробок як у законодавчої і прикладної метрології, так і у інформаційному просторі (інтернет-метрологія) із залученням молодих науковців і фахівців.

Основними напрямками діяльності Молодіжної секції є створення сприятливих умов для інтелектуального розвитку молодого покоління, пошук і всебічна підтримка талановитої молоді для формування наукової еліти у галузі метрології, а саме:

1. Залучення талановитої молоді до науково-дослідницької роботи в галузі метрології.

2. Організація та проведення науково-практичних шкіл-семінарів (конференцій, конкурсів, проектів) з метою підготовки молодих фахівців, передачі фундаментальних знань та досвіду, інформування про сучасні досягнення та тенденції у галузі метрології.

3. Співпраця з вищими навчальними закладами та промисловими підприємствами з метою закладення систем безперервної освіти у галузі метрології.

4. Формування та підтримка міжнародних зв’язків з молодіжними організаціями з метою гармонійного входження в світову спільноту, діяльність якої пов’язана з розвитком теоретичної та прикладної метрології, вимірюваннями в випробуваннях та діагностуванні.

5. Інформування про головні події та зміни у законодавчій і нормативній базі, наукові публікації у фахових виданнях та науковометричних базах даних за напрямом метрологічної діяльності з метою допомоги у позиціюванні та просуванні молодих українських фахівців і вчених у світовому науковому просторі.

Корисна інформація:

Вища атестаційна комісія України: www.vak.org.ua

Науково-метричні бази даних:  http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/stnfile_kat_en_01.pdf

Всесвітня мережа метрологічних організацій: http://www.smartgrid-metrology.eu/partners

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.