Академія метрології України

Молодіжна секція

Дата публікації : 05.23.2013

Молодіжну секцію курирує дійсний член АМУ, д.т.н., доц., проф. каф. Гоц Наталія Євгенівна

 

Наталія Гоц закінчила Львівський політехнічний інститут кафедру інформаційно-вимірювальної техніки за фахом інженер-електрик (1989р.). Працювала інженером у НДКІ ЕЛВІТ при Львівському політехнічному інституті. З 1999 по 2002р. навчалася в аспірантурі Львівської політехніки. З 2001 р. працює на кафедрі «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (МСС) Національного університету «Львівська політехніка» на посадах: 2001-2007р. – асистент кафедри МСС, 2007-2015 р. – доцент кафедри МСС, з 2015 р. – професор кафедри МСС.

З 2014 р. – дійсний Член Академії метрології України.

Наукова діяльність пов’язана з метрологічним забезпеченням вимірювань температури за випроміненням в технологічних процесах та забезпеченням якості. У 2003р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин на тему «Підвищення  точності вимірювання температури поверхні обертових об’єктів за випроміненням». У 2013 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення на тему «Науково-технічні засади метрологічного забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням». Загальна кількість наукових публікацій –  близько 90.

Під час роботи у НУ «Львівська політехніка» Н.Гоц брала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт за темами “Розроблення та дослідження нових методів і засобів експрес-контролю характеристик якості та безпечності продукції (речовин)” (реєстраційний №01107U001097); «Вдосконалення перетворювачів сонячної енергії та методів і засобів їх випробувань» (реєстраційний №01107U001123) і «Кібер-фізичні системи».

Брала участь у підготовці та підписанні ряду міжнародних Угод НУ «Львівська політехніка» про наукове та навчальне співробітництво і, зокрема, є відповідальним виконавцем в рамках Угод: «Про співпрацю між кафедрою метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка» та:

- Інститутом оптоелектроніки Військової технічної академії (м. Варшава, Польща) за темою «Метрологія, пірометричні вимірювання та інфрачервона техніка»;

- Інститутом Електроніки Лодзького технічного університету (м. Лодзь, Польща), за темою «Пірометричні вимірювання та інфрачервона техніка».

Наталія Гоц є

- координатор співпраці між НУ «Львівська політехніка» та «Alliance française», з 2015 р. – Член Адміністративної Ради «Alliance française» у м. Львові;

- член редакційної колегії науково-технічного журналу "Actual Problems of Computer Science" (Політехніка Любельска, м. Люблін, Польща);

- член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:

 • Д 41.113.01 (Одеська Державна академія технічного регулювання та якості) за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
 • К 26224.02 (Інститут технічної теплофізики НАН України) за спеціальністю  05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин.

Вона є відповідальним за організацію та проведення науково-технічних конференцій, зокрема:

 • Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених в царині метрології «Technical Using of Measurement”;
 • Студентської науково-технічної конференції НУ «Львівська політехніка», секція «Комп'ютерні технології, автоматика та метрологія»;
 • Міжнародної науково-технічної конференції «Термографія та термометрія. Метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань».

На протязі 5 років Н.Гоц була відповідальним за організацію та проведення І та ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямком підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

Головною метою Молодіжної секції Академії метрології України є інтенсифікація наукових досліджень та розробок як у законодавчої і прикладної метрології, так і у інформаційному просторі (інтернет-метрологія) із залученням молодих науковців і фахівців.

Основними напрямками діяльності Молодіжної секції є створення сприятливих умов для інтелектуального розвитку молодого покоління, пошук і всебічна підтримка талановитої молоді для формування наукової еліти у галузі метрології, а саме:

1. Залучення талановитої молоді до науково-дослідницької роботи в галузі метрології.

2. Організація та проведення науково-практичних шкіл-семінарів (конференцій, конкурсів, проектів) з метою підготовки молодих фахівців, передачі фундаментальних знань та досвіду, інформування про сучасні досягнення та тенденції у галузі метрології.

3. Співпраця з вищими навчальними закладами та промисловими підприємствами з метою закладення систем безперервної освіти у галузі метрології.

4. Формування та підтримка міжнародних зв’язків з молодіжними організаціями з метою гармонійного входження в світову спільноту, діяльність якої пов’язана з розвитком теоретичної та прикладної метрології, вимірюваннями в випробуваннях та діагностуванні.

5. Інформування про головні події та зміни у законодавчій і нормативній базі, наукові публікації у фахових виданнях та науковометричних базах даних за напрямом метрологічної діяльності з метою допомоги у позиціюванні та просуванні молодих українських фахівців і вчених у світовому науковому просторі.

Корисна інформація:

Вища атестаційна комісія України: www.vak.org.ua

Науково-метричні бази даних:  http://www.stn-international.com/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/stnfile_kat_en_01.pdf

Всесвітня мережа метрологічних організацій: http://www.smartgrid-metrology.eu/partners

Дата публікації : 07.19.2014

Всеукраїнська студентська олімпіада з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

 

19— 23 травня 2014  року у стінах Львівської  політехніки  було  проведено ІІ-ий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки, «Метрологія, стандартизація та сертифікація», в якому прийняли участь студенти 11-ти вищих навчальних закладів України. В Олімпіаді прийняло участь 36 студентів з 11 вищих навчальних закладів  України.

Учасників привітали Голова оргкомітету проректор з науково-педагогічної роботи професор Дмитро Федасюк, директор інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології професор Богдан Стадник, завідувач кафедри метрології, стандартизації та сертифікації професор Петро Столярчук, відповідальний секретар Олімпіади доцент Наталія Гоц. Основна частина Олімпіади  - розв’язування  тестових завдань та задач  - відбувалася в лекційній аудиторії  № 713 кафедри метрології, стандартизації та сертифікації.

 

В Олімпіаді прийняли участь студенти таких вищих навчальних закладів України:

1. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», факультет автоматика та приладобудування, кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології та системи»

2. Донецький Національний університет, Фізико-технічний факультет, кафедра «Метрологія та вимірювальна техніка»

3. Одеська Державна академія технічного регулювання та якості, факультет технічного регулювання та менеджменту якості, кафедра «Метрологія та метрологічне забезпечення»

4. Севастопольський Національний університет ядерної енергії та промисловості, Інститут нанотехнологій, інформаційно-вимірювальних та спеціалізованих комп’ютерних систем в енергетиці

каф. «Метрології, стандартизації, сертифікації»

5. Львівський Національний аграрний університет, факультет механіки та енергетики, кафедра «Автоматизації тваринництва, якості та стандартизації»

6. Національна Металургійна Академія України, факультет матеріалознавства і обробки металів, кафедра «Якість, стандартизація, сертифікація»

7. Харківський Національний університет радіоелектроніки, інститут телекомунікацій та вимірювальної техніки, кафедра «Метрологія та вимірювальна техніка»

8. Херсонський Національний технічний університет, факультет технологій і дизайну, кафедра «Стандартизація, сертифікація"

9. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Факультет електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій

10. Одеський Національний політехнічний університет, Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту, каф. «Металорізальні верстати, стандартизації та сертифікації»

11. Національний університет «Львівська політехніка», інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

За підрахунком результатів написання конкурсних завдань олімпіади було визначено, що переможцями Олімпіади є такі студенти:

Місце

П.І.П. студента

Повна назва вищого навчального закладу

Бали

І

Чурко Галина Романівна

Національний університет «Львівська політехніка»

82

ІІ

Корчакова Ангеліна Станіславівна

Харківський Національний університет радіоелектроніки

76

ІІІ

Охременко Анастасія Олексіївна

Одеський Національний політехнічний університет

65

ІІІ

Пасіка Артем Андрійович

Одеська Державна академія технічного регулювання та якості

65

ІІІ

Панченко Олена Олександрівна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

65

Серед студентських команд особливо відзначили такі команди:

 • Херсонський Національний технічний університет

 • Донецький Національний університет

 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Результати підготовки студентів до олімпіади можна оцінити на основі узагальнення результатів виконання конкурсних завдань. Максимальна кількість балів учасника ІІ туру Олімпіади складає 82 бали зі 100 можливих. Більше 50% балів набрали понад 30 % учасників. Максимально можливу кількість балів - більше 80% - набрав 1 студент. Більше 70 % балів набрав 1 студент. Рівну кількість балів 65 набрало одночасно 3 студенти. Більше 50% балів набрало 9 студентів. В загальному можна відмітити, що результати усіх видів конкурсних завдань свідчать про хорошу теоретичну підготовку студентів та доцільність глибшого опрацювання задач з метрології.

Студентами Львівської політехніки Сищук Ольгою, Коваль Іванною, Комаровським Володимиром, Ханенко Наталією, Пецух Іриною, Науменко Юрієм, Хабаком Іваном, Поповичем Максимом і Заліском Андрієм були організовані екскурсії до Церкви св. Юра, по історичним пам'яткам стародавнього Львова та парку-музею «Шевченківській гай».

Незабутні враження на учасників Олімпіади справила автобусна екскурсія до Підгорецького та Олеського замків Львівщини, організована за підтримки керівництва Львівської політехніки.

Учасники Всеукраїнської студентської олімпіади та керівники студентських груп зустрілися за Круглим столом. З привітанням до учасників Олімпіади звернувся провідний фахівець в галузі метрології, Віце-голова Міжнародної організації державних метрологічних установ країн Центральної та східної Європи КООМЕТ, перший заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут метрології» к.т.н., доцент Павло Неєжмаков. Він ознайомив учасників Олімпіади з сучасними напрямками розвитку метрології в світі.

Теми дискусії Круглого столу часників Олімпіади:

 • сучасні напрямки розвитку метрології в світі;

 • підготовка фахівців з метрології, стандартизації та сертифікації;

 • наукові дослідження кафедр-учасниць Олімпіади;

 • досвід організації наукової роботи студентів;

 • обмін досвідом наукової, навчальної та методичної роботи з напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

На урочистому закритті Олімпіади була представлена відео-презентація подій Олімпіади, яку колективно підготували студенти –учасники та аспірантка кафедри Антонюк Олена  (http://youtu.be/mphQiMylSfE).

З результатами Круглого столу було прийнято рішення про доцільність продовження проведення Львівською політехнікою Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

Новації в організації Олімпіади:

 1. Ознайомлення студентів зі шляхами розвитку метрології в світі та виступ з доповіддю на тему «Шляхи розвитку світової метрологічної системи» провідного фахівця в галузі метрології, представника міжнародної метрологічної спільноти, Віце-голови Міжнародної організації державних метрологічних установ країн Центральної та східної Європи. КООМЕТ, заступника директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут метрології» к.т.н., доцент Неєжмакова П.І.

 2. Організація Круглого столу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація»  за участю представників вищих навчальних закладів України на теми: підготовка фахівців з метрології, стандартизації та сертифікації, наукових досліджень кафедр-учасниць Олімпіади, досвід організації наукової роботи студентів; обмін досвідом методичної роботи з напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

 3. Рішення про укладання угоди про співпрацю між Національним науковим центром «Інститут метрології»  та Інститутом конпютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка» та  подальше укладання угод між ВНЗ учасниками олімпіади про навчальну та наукову співпрацю між кафедрами вищими навчальних закладів України в галузі метрології, стандартизації та сертифікації та підготовка до розроблення посібника з метрології, стандартизації та сертифікації.

 4. Створення студентами учасниками Олімпіади відео-презентації заходів Олімпіади, яку презентували на урочистому закритті  та розмістили на сайті НУ «Львівська політехніка» за посиланням http://science.lp.edu.ua/msc-2014 та в Youtube за посиланням «Олімпіада з метрології, НУ "ЛП"» http://www.youtube.com/watch?v=952e_n1cAD0.

 5. Створення сайту Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Метрологія, стандартизації та сертифікація»

Розміщення інформації про Всеукраїнську студентську олімпіаду з напряму підготовки «Метрологія, стандартизації та сертифікація» на сайті Академії метрології України.

Ознайомитись з оргкомітетом Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» 2013/2014 н.р.

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.