Академія метрології України

Минулі події

Дата публікації : 12.21.2014

  ДО УВАГИ  УЧАСНИКІВ

Всеукраїнської конференції молодих вчених в царині метрології

«Technical Using of Measurement – 2015»

Згідно з домовленістю з польськими членами Академії метрології України,

за рекомендованими доповідями, є можливість  опублікувати статтю англійською мовою (БЕЗКОШТОВНО)

в науко-метричному журналі  «Вимірювання, автоматика, робототехніка».

Дата публікації : 11.16.2015

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 2015 року, в яких брали участь

члени Академії метрології України

Міжнародна конференція
Podstawowe Problemy Metrologii (PPM'15),
5-8 червня 2015, Косцеліско (Польща).


Взяли участь члени Академії метрології України:
• президент Академії, д.т.н., проф. Є.Т. Володарський;
• д.т.н., проф. Л.О. Кошова, д.т.н.,
• проф. Гоц Н.Є.;
• PhD, доцент Zygmunt Warsza
як доповідачі, які представили 3 доповіді;
• Dcs. Tadeush Skubis
як представник приймаючої сторони - член оргкомітету конференції.

 

25 ювілейний Симпозіум з міжнародною участю
«Метрологія та метрологічне забезпечення»,
7-10 вересня 2015 року, Созополь (Болгарія).


Взяли участь члени Академії метрології України:
• президент Академії, д.т.н., проф. Володарський,
• д.т.н., проф. Кошова.
До складу організаційного комітету конференції входять Члени Академії:
• Dcs. Хрісто Радев;
• PhD. Іван Каджібашев.

Дата публікації : 06.01.2016

Шановний Богдане Івановичу !

Колектив Академії метрології України

щиро вітає Вас з ЮВІЛЕЄМ !!!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Сонця бажаєм на землі й на обрії,
Долі бажаємо щедрої та доброї!
Хай мрії Ваші всі збуваються,
Бажаєм усього, що щастям називається !

 

Дата публікації : 07.12.2016

Шановні  колеги!

 

 ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

на  базі кафедри приладобудування  6-7  жовтня  2016  року  проводить  у  місті  Луцьку другу  всеукраїнську  науково-практичну  конференцію  “Приладобудування  та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку”.

Метою конференції є обмін науково-технічною  інформацією, встановлення ділових та особистих стосунків між вченими України в області технології машино- та приладобудування, метрологічного  забезпечення  виробничих  процесів  та  новітніх  інформаційно-вимірювальних технологій,  виявлення  нових  можливостей,  кооперації  та  об’єднання  зусиль  у  реалізації спільних проектів.

Необхідність та корисність таких зустрічей підтверджує велика кількість конференцій, симпозіумів, семінарів, що відбуваються в Україні та за  її межами кожного року. При цьому конференція  має  за  мету  згуртування  та  творче  піднесення  молодої  прогресивної  генерації вчених України.

Оргкомітет сподівається, що конференція надасть розвитку співпраці молодих вчених, буде сприяти досягненню поставленої мети та розвитку перспективних зв’язків.

Оргкомітет  запрошує  взяти  участь  у  роботі  конференції,  виступити  з  доповідями  та повідомленнями науковців Вашого навчального закладу.

 

Основні наукові напрями конференції

1.  Прилади та системи біомедичних технологій.

2.  Прогресивні технологічні процеси в машино- та приладобудуванні.

3.  Проблеми  технологічного  менеджменту  та  сервісного

обслуговування  медичної техніки.

4.  Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології, стандартизація та сертифікація.

 

Робочі мови конференції – українська, російська та англійська

 

Матеріали конференції

Тези конференції будуть оформлені у вигляді окремого електронного збірника та розміщені для завантаження на сайті наукового збірника «Перспективні технології та прилади».

Для  ухвалення  рішення  про  включення  представників  Вашого  навчального  закладу  до складу учасників конференції просимо до 15 вересня 2016 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку на участь. Для своєчасної підготовки матеріалів конференції необхідно до 22 вересня 2016 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету тези доповіді. Вимоги, щодо оформлення тез буде подано у другому інформаційному повідомленні.

Всі  витрати  пов’язані  з  організацією  та  проведенням  конференції  (інформаційні повідомлення, роздатковий матеріал, оренда приміщень для проведення конференції, тощо) за рахунок оргкомітету. Проживання, харчування та проїзд учасників за власний кошт.

За  тематикою  конференції  планується  видання  та  публікація  повних  текстів  доповідей (статей) у науковому збірнику «Перспективні технології та прилади».

 

Адреса оргкомітету

Україна,  43018,  м.  Луцьк,  вул.  Потебні,  56,  Луцький  національний технічний  університет, технологічний факультет, кафедра приладобудування.

Тел.: (0332) 26-49-43.

Моб.: 050 57-57-309, 067 769-88-01.

(контактна особа: Заблоцький Валентин Юрійович).

E–mail: confkptm@gmail.com

 

Дата публікації : 02.17.2017

Шановні колеги !

Організаційний комітет запрошує Вас и Ваших співробітників прийняти участь в роботі 27-ого Міжнародного наукового симпозіума "МЕТРОЛОГІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ 2017", який відбудеться з 8-ого по 12-е вересня в м. Созополь, Болгарія.

Ознайомитись з першим інформаційним повідомленням:

Скачать : MMA_first_call_ru.pdf
Дата публікації : 10.05.2017

Наукова конференція КПІ ім. Ігоря Сікорського

МЕТРОЛОГІЯ І ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Орнатському Петру Павловичу

100 років

(МІВТ-2017)


Перше інформаційне повідомлення

та вимоги до матеріалів

Київ

22 листопада 2017 року


Організатори конференції

• Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.
• Національна академія наук України.
• Академія метрології України.

Конференція присвячена 100-річчю з дня народження і пам'яті завідувача кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, доктора технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Орнатського Петра Павловича.
 

Напрямки роботи конференції:

• Теоретична метрологія.
• Первинні вимірювальні перетворювачі та сенсори.
• Математичне моделювання процесів вимірювання.
• Інформаційно-вимірювальні системи та прилади. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Голова
Якименко Ю. І., академік НАНУ, д. т. н., професор, перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Заступники голови

- Володарський Є. Т., д. т. н., професор, КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Туз Ю. М., д. т. н., професор, завідувач кафедри АЕД, КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Яремчук Н. А., к. т. н., доцент, завідувач кафедри ІВТ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Члени комітету

- Бабак В. П., член.-кор. НАНУ, д. т. н., проф., ІТТФ НАН України;
- Биков В. Ю., академік НАПНУ, д. т. н., проф., Інститут інформаційних технологій і
засобів навчання НАПН України;
- Гуржій А. М., академік НАПНУ, д. т. н., проф., НАПН України;
- Здоренко В. Г., д. т. н., проф., КНУТД;
- Кондрашов С. І., д. т. н., проф., НТУ «ХПІ»;
- Кучерук В. Ю., д. т. н., проф., завідувач кафедри МПА ВНТУ;
- Маєвський С. М., д. т. н., проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Мислович М. В., д. т. н., проф., Інститут електродинаміки НАН України;
- Новік А. І., д. т. н., проф., Інститут електродинаміки НАН України;
- Павленко Ю. Ф., д. т. н., проф., Інститут метрології;
- Романов В. О., д. т. н., проф., Інститут кібернетики НАНУ;
- Стадник Б.І., д. т. н., проф., НУ «Львівська політехніка»;
- Чеховський С. А., к. т. н., проф., завідувач кафедри ІВТ ІФНТУНГ.

РЕДАКЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

- Куц Ю. В., д. т. н., проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Синиця В. І., к. т. н., доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Шевченко К. Л., д. т. н., проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Щербак Л. М., д. т. н., проф., КиМУ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова

Збруцький О. В., д. т. н., проф., декан ФАКС, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Члени оргкомітету
- Бобков Ю. В., к. т. н, доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Єременко В. С., д. т. н., проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Орнатський Д. П., д. т. н., проф., НАУ;
- Павлишин М. М., к. т. н, доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- Приміський В. П., к. т. н., с. н. с., ТОВ «Автоекоприлад»;
- Семенюк Р. С., аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Важливі дати

Подання матеріалів доповідей і заявок                    до 31 жовтня
Повідомлення про включення до програми конференції   
                                                                              до 10 листопада
Оплата реєстраційних внесків                          до 15 листопада
Початок конференції                                          22 листопада о 10:00
 

До відома учнів Орнатського П. П. та випускників кафедри ІВТ: свої спогади про Петра Павловича  просимо направляти на електронну адресу faks_ivt@i.ua, вони будуть розміщені на сайті кафедри imt.kpi.ua.

Загальна сума до перерахування визначається самостійно учасниками. Для публікації доповіді від  4-5 повних сторінок А4 необхідно до 31 жовтня 2017 року надіслати матеріали,  оформлені згідно вимог та перерахувати 200 гривень без ПДВ за кожну доповідь. 

У вартість реєстраційного внеску входять: участь у роботі конференції, обслуговування, обладнання  та інформаційно-консультативне забезпечення, один примірник  журналу «Метрологія і прилади» з матеріалами доповідей. Сплачувати реєстраційні внески слід тільки  після отримання повідомлення про включення до програми конференції.  В разі неявки на конференцію сплачені внески не повертаються.

Реєстраційні внески потрібно сплачувати на рахунок:
Одержувач: ГО «Академія метрології України», код 38148433, 

 

р/р 26004000994816 , 

ПАТ «Універсал банк» в м. Києві 

МФО 322001 

з поміткою: оргвнесок «МІВТ-2017» без ПДВ.

Матеріали доповідей, після рецензування, будуть опубліковані у окремому номері журналу 

«Метрологія та прилади» (IndexCopernicus). 

Надсилайте матеріали у електронному вигляді за адресами:

SemeniukRoman@i.ua

та по пошті за адресою: 

проф. Єременку В. С., 

кафедра інформаційно-вимірювальної техніки,  Національний технічний університет України 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського», 

пр. Перемоги, 37, 

м. Київ, 03056, Україна.

Довідки за телефонами: 
- Єременко Володимир Станіславович:  067-209-07-69 або 066-663-19-34.
- Павлишин Микола Михайлович: 098-526-67-48.
- Семенюк Роман Сергійович: 097-156-73-07 або 063-722-76-02

Скачать : Konf_kpi_2017.pdf
Дата публікації : 01.25.2018

Шановні колеги !

https://gallery.mailchimp.com/223a60705c1b55423ee40eaed/images/cf689464-0780-46d9-bdf0-7ec79f0bc400.png

Реєстрація на IMEKO 2018 офіційно відкрита !

Ми би хотіли, щоб ви приєдналися до нас та понад 700 делегатів з усього світу для XXII Світового конгресу IMEKO в Белфасті з 3 по 6 вересня 2018 року.

З фантастичним містом для вивчення, міжнародно визнаних основних доповідачів і захоплюючої ірландської соціальної програми, IMEKO 2018 обіцяє справити враження.

Ознайомтеся з категоріями реєстрації та готуйтеся до співпраці, обговорюйте та обмінюйтесь останніми дослідженнями в галузі вимірювань.

Більше детальної інформації знадете за посиланнями:

Запрошення ІМЕКО 2018

Відправити статтю

 

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.