Академія метрології України

Журнал «Метрологія та прилади»

Дата публікації : 03.14.2014

Український науковий журнал,

включений в міжнародну наукометричну базу

 Index Copernicus
 

Журнал  ( ознайомитися:   2013, 20142015, 2016,  2017,  2018,  2019)
    - зареєстровано у Державній реєстраційній службі України, свідоцтво серія КВ № 20033-8933ПР від 17.05.2013;
    - поновлено  у " Переліку наукових фахових видань України, в яких можить публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затверджено наказом МОН України від 13.07.2015 № 747.

   - включено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus, лист від 08.03.2013

Співзасновники: Харківський національний університет радіоелектроніки,  Громадська організація «Академія метрології України», ТОВ виробничо-комерційна фірма «ФАВОР, ЛТД».

Галузь науки: технічні.

 

Спеціалізації:

-  Методи і засоби метрологічного забезпечення виробництва;

-  Акредитація, повірка, калібрування. Метрологічна атестація та експертиза;

-  Розробка нових та удосконалення діючих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

   Практичні рекомендації з експлуатації та ремонту приладів;

-  Еталонна база. Забезпечення єдності, достовірності та необхідної точності вимірювань;

-  Державні та контрольні випробування. Реєстр ЗВТ і стандартних зразків;

-  Метрологічні центри і служби. Досвід підвищення ефективності повірочних

   (калібрувальних) і точності вимірювальних робіт;

-  Законодавча і нормативна бази;

-  Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку метрології та приладобудування.


Видається з 2006 р.
Передплатний індекс: 92386.

Головний редактор: Фісун Володимир Павлович.
Науковий редактор - відповідальний секретар: Винокуров Леонід Ісаакович.

Редакційна колегія (склад ).

Бланк рецензії наукової статті, представленої до публікації у журналі  (скачать)

Адреса редакції: вул. Мироносицька, 40, м. Харків, 61002.
Тел.: (057) 780-78-00, (095) 00-68-665.
 E-mail: metrolog-prylady@ukr.net; mp@metrology.kharkov.ua

Вимоги до оформлення та подання статей до журналу:

Скачать : requirements_MtP.pdf

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.