Академія метрології України

Інноваційна діяльність

Дата публікації : 12.02.2014

Випробувальним і калібрувальним лабораторіям пропонує сприяння в акредитації відповідно до вимог стандарту ISO / IEC 17025.

Практика проведення аудиту в випробувальних лабораторіях показує, що основні проблеми при впровадженні вимог IS0 / ІЕС 17025 в лабораторіях виникають не на етапі розробки документації, а на етапі проведення технічних заходів, на що акцентує увагу і документ ILAC - G 20: 2002 «Керівництво з класифікації невідповідностей». Оскільки акредитація доводить споживачам технічну можливість лабораторії отримувати достовірні результати, то невідповідності технічного характеру вважаються більш істотними, ніж невідповідності організації систем менеджменту якості.

У зв'язку з цим пропонується науково-методична допомога при:

- розробці методик з оцінювання невизначеності результатів вимірювань (випробувань) незалежно від їх виду;
- розробці методик з оцінювання невизначеності калібрування;
- оцінюванні придатності (валідація) методик випробувань;
- оцінюванні придатності (валідація) методик калібрування;
- проведення практичних занять та тренінгів з персоналом лабораторій з оцінювання невизначеності вимірювань при випробуваннях і калібруванні;
- проведення практичних занять та тренінгів з персоналом лабораторій з впровадження статистичних методів оцінювання діяльності лабораторій відповідно до ISO 5725 (оцінювання прецизійності і правильності, проведення внутрішньолабораторного і зовнішнього контролю, оцінювання прийнятності результатів).

Проведення занять практикується за видами вимірювань (випробувань) або в корпоративному форматі за бажанням лабораторій.

Після закінчення занять проводиться контрольне тестування, за результатами яких видається сертифікат встановленого зразка Академії метрології України і УкрАО.

 

Академія метрології України надає науково-методичну допомогу з розробки таких нормативних документів:

1) Методики виконання вимірювань витрат і об'єму:

       - води в

             • каналах по середній швидкості в гідростворах,

             • відкритих потоках за допомогою різних стандартних водозливів, порогів і лотків,             

             • напірних трубопроводах за допомогою різних засобів вимірювань (у тому числі переносними установками для

                бездемонтажної повірки (калібрування) квартирних водолічильників);

       - нафти і нафтопродуктів на відповідних вузлах обліку.

2) Програми та методики державної метрологічної атестації (ПМА) різних засобів вимірювання (ЗВ) витрати рідини і кількості теплоти, а також повірочних установок для витратомірів і лічильників рідини (у тому числі переносних для бездемонтажної повірки (калібрування) квартирних водолічильників).

3) Методики повірки (калібрування) різних ЗВ витрат, об'єму та маси рідини і кількості теплоти.

4) Методики визначення невизначеності вимірювань при калібруванні різних типів витратомірів і лічильників рідини.

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.