Академія метрології України

Події

Дата публікації : 06.11.2015

Шановні колеги !

 

Запрощуємо Вас прийняти участь у 4-ій Міжнародній науковій конференції

"ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ" (ВКДТС -2017), яка відбудеться

31 жовтня - 2 листопада 2017 року у м. Вінниця

 

Організатори конференції

 • Міністерство освіти і науки України
 • Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)
 • Академія метрології України
 • Новий університет Лісабону
 • Державне підприємство Науково-дослідний інститут "Система"
 • ДП "Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
 • Учбово-науковий центр «Паллада»

 

Конференція присвячена пам’яті завідувача кафедри метрології та промислової автоматики ВНТУ, доктора технічних наук, професора Поджаренко В.О.

Метою конференції є висвітлення наукових досягнень провідних вчених України та світу в галузі вимірювання, контролю та діагностики в технічних системах, а також їх застосування на промислових підприємствах України.

 

Напрямки роботи конференції:

 • Теоретичні основи вимірювань, контролю та технічної діагностики.
 • Первинні вимірювальні перетворювачі та сенсори.
 • Прилади та методи контролю речовин, матеріалів та виробів.
 • Математичне моделювання процесів в засобах вимірювання, контролю та діагностики.
 • Інформаційно-вимірювальні системи, біотехнічні та медичні прилади і системи.

 

В рамках конференції буде працювати студентська секція

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Голова

Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету

Заступники голови

Володарський Є.Т., Україна, Київ, Академія метрології України

Стадник Б.І., Україна, Київ, Академія метрології України

Кучерук В.Ю., Україна, Вінниця

 

Члени комітету:

TadeuszSkubis, Poland, Silesian University of Technology

WaldemarWojcik, Poland, Lublin University of Technology

Valentina Vassilenko, Portugal, Universidade NOVA de Lisboa

Zygmunt Lech Warsza, Poland, Industrial Research Institute of Automation and Measurements

Астахов А.С., Україна, Вінниця

Бісікало О.В., Україна, Вінниця

Васілевський О.М., Україна, Вінниця

Большаков В.Б.,Україна, Харків

Дубовой В.М., Україна, Вінниця

Квєтний Р.Н., Україна, Вінниця

Косач Н.І., Україна, Харків

Кошева Л.О., Україна, Київ

Кулаков П.І., Україна, Вінниця

Кухарчук В.В., Україна, Вінниця

Микийчук М.М., Україна, Львів

Мокін Б.І., Україна, Вінниця

Мокін В.Б., Україна, Вінниця

Паракуда В.В., Україна, Львів

Петрук В.Г., Україна, Вінниця

Осадчук О.В., Україна, Вінниця

Хакімов О.Ш., Узбекистан, Ташкент

 

Додаткова інформація у файлі:

Скачать : Inf_UKR.pdf
Дата публікації : 12.19.2016

   Академю прийнято організацією-членом в IMEKO (Intrrnational Measurement Confederation) і з 01.01.2017 р. вона буде національним представником від України у цієй Конфедерації.

    IMEKO  на сьогодні об'єднує національні організації, наукові та інженерні спільноти більш ніж 40 країн світу з метою створення умов для співпраці між науковцями та інженерами у вивчені проблем в галузі метрології та вимірювальної техніки, розвитку фундаментальних основ і технологій для підвищення точності і забезпечення єдності вимірювань.

Для досягнення поставлених цілей і продуктивної співпраці спеціалісти в IMEKO працюють у 24 науково-технічних комітетах (ТК1 - ТК24) за відповідними видами вимірювань.

  АМУ, як організація - член IMEKO , має можливості більш ефективно, планомірно і послідовно реалізовувати своє призначення і вирішувати задачі, що передбачені Статутом Академії, і, зокрема, сприяти міжнародному співробітництву метрологів України з метою обміну досвідом у вивчені проблем в галузях метрології і вимірювальної техніки та освіти і навчання за напрямами вимірювання та приладобудування, шляхом участі у роботі IMEKO .

Зі статусом, цілями створення і задачами, які вирішуе IMEКO, можна ознайомитися у розділі "Тенденції розвитку".

Академія метрології України, як організація-член ІМЕКО може делегувати своїх колег, експертів технічних комітетів Конфедерації відповідно до своїх наукових і практичних інтересів. Для підготовки необхідної документації  пропонується Вашому представнику увійти в контакт з головами відповідних технічних комітетів (ТК). (Оновлений список голів комітетів IMEKO додається).

Від претендентів необхідно:

Контактні дані та короткі анкетні данні (CV – англійською мовою) претендентів необхідно представити головам ТК через секретаріат IMEKO (електронна пошта: imeko@t-online.hu). Також необхідно подати до Секретаріату ІМЕКО рекомендації та електронні листи підтримки для нових членів відповідних ТК. Претендентам необхідно надіслати вище зазначені данні представнику АМУ в ІМЕКО на електронну адресу: o.vasilevskyi@gmail.com

Резюме і рекомендації для нових членів ТК збираються Секретаріатом ІМЕКО і передаються голові Технічної ради (ТР). Але для затвердження претендентів до відповідних ТК спочатку проводиться щорічна нарада ТР, яка наймовірніше буде проведена на початку вересня 2017 року.

Вступ до ТК відбувається на добровільній основі та не потребує сплати коштів.

Один представник може бути активним членом в декількох комітетах.

Члени різних ТК відвідують щорічні зустрічі і Конференції, симпозіуми або семінари повністю за свій рахунок (включаючи проживання та харчування).

Для членів ТК існують такі можливості:

- безкоштовна публікація дослідження членів ТК в журналах Acta IMEKO чи Вимірювання;

- можливість включення до редакції (ради) журналу Acta ІМЕКО;

- міжнародний обмін науково-технічною інформацією, активна співпраця між вченими та інженерами;

- безкоштовна реклама в Acta ІМЕКО для організацій-членів, що мають членів ТК.

  Одним з питань, яке розглядалося на Нараді АМУ 26.01.2017 у м. Славське, було визначення кандидатів до праці у ТК ІМЕКО серед спеціалістів-метрологів, які своєчасно висловили такі бажання.

            Було прийнято рішення рекомендувати наступних спеціалістів-метрологів України до праці у ТК ІМЕКО:

СПИСОК СПЕЦІАЛСТІВ-МЕТРОЛОГІВ,

ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ АМУ ДО ПРАЦІ У ТК ІМЕКО

№ з/п

Прізвище,

Ім’я, По-батькові

Членство в АМУ

Вчений ступінь

Місце роботи, посада

ТК 1 – Освіта та навчання в області вимірювання і приладобудування

1

Косач Наталія Ігорівна

 

Академік

Д.т.н.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», професор каф. авіаційних приладів та вимірювань

2

Малецька Ольга Євгенівна

 

Член.-кор.

К.т.н.

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, доцент каф. охорони праці, стандартизації та сертифікації

ТК 2 – Фотоніка

1

Тімошенко Ярослав Миколайович

---------

----------

ДП «Укрметртестандарт», начальник науково-виробничого відділу метрологічного забезпечення оптико-фізичних вимірювань

ТК 3 – Вимірювання сили, маси, крутного моменту і щільності

1

Ціпоренко Олександр Валентинович

---------

----------

ДП «Укрметртестандарт», начальник лабораторії вимірювання сили та обертового моменту

2

Ціпоренко Сергій Валентинович

---------

----------

ДП «Укрметртестандарт», начальник науково-виробничого відділу вимірювань маси

ТК 4 – Вимірювання електричних величин

1

Сурду Михайло Миколайович

Академік

Д.т.н.

АМУ

ТК 7 – Наукові вимірювання

1

Черепков Сергій Тимофійович

Академік

Д.т.н.

ДП «Укрметртестандарт», директор науково-технічного інституту національної метрологічної служби України

ТК 8 – Простежуваність в метрології

1

Кузьменко Юрій Володимирович

Член.-кор.

----------

ДП «Укрметртестандарт»,

 заст. ген. директора

2

Проненко Сергій Віталійович

Член.-кор.

----------

ДП «Укрметртестандарт», начальник відділу міжнародного співробітництва

ТК 9 – Вимірювання витрати

1

Петришин Ігор Степанович

Академік

Д.т.н.

ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

2

Недзельський Сергій Денисович

Член.-кор.

К.т.н.

ПрАТ «Енергооблік», головний метролог

ТК 10 – Технічна діагностика

1

Шевченко Олександр Іванович

Академік

Д.т.н.

НАУ, науковий співробітник

ТК 12 – Термометрія і вимірювання температури

1

Гоц Наталія Євгенівна

Академік

Д.т.н.

НУ «Львівська політехніка», професор каф. МСС

2

Яцишин Святослав Петрович

Академік

Д.т.н.

НУ «Львівська політехніка», професор каф. МСС

ТК 13 – Вимірювання геометричних величин

1

Шевченко Костянтин Леонідович

Академік

Д.т.н.

НТУУ «КПІ», професор каф. автоматизації експериментальних досліджень

ТК 20 – Вимірювання енергії

1

Стеценко Андрій Анатолійович

Член.-кор.,

К.т.н.

ПрАТ «Енергооблік»,

директор

ТК 22 – Вимірювання вібрації

1

Самойленко Олександр Миколайович

Академік

Д.т.н.

ДП «Укрметртестандарт», директор науково-виробничого інституту геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки

2

Іващенко Андрій Павлович

----------

----------

ДП «Укрметртестандарт», начальник науково-виробничого відділу вимірювань параметрів руху та віброакустичних вимірювань

ТК 24 – Хімічні вимірювання

1

Глєбов Андрій Борисович

----------

К.т.н.

ДП «Укрметртестандарт», директор інституту МЕТХІМЕНЕРГОТЕСТ

2

Міхалєва Марина Станіславівна

----------

К.т.н.

Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, доцент кафедри електромеханіки та електроніки

 

Після узгодження процедури включення нових членів в ТК ІМЕКО і номенклатури документів, які подаються при цьому, відповідна інформація буде розміщена на сайті АМУ й направлена потенційним кандидатам.

Однак, на цей час вже відомо, що однією з вимог, яким повинен відповідати член ТК ІМЕКО, є володіння англійською мовою в обсязі вільного спілкування на засіданнях ТК.

Оформлені документи повинні бути направлені академіку АМУ О.М.Василевському для їх опрацювання і представлення в ІМЕКО.

Ваши побажання про роботу у конкретному ТК:

- офіційному представнику АМУ в IMEKO  академііку Василевському Олександру Миколайовичу (o.vasilevskyi@gmail.com)

- копію Віце-презіденту АМУ Большакову Володимиру Борисовичу (v_bolshakov@ukr.net ).

Дата публікації : 02.17.2017

Шановні колеги !

Організаційний комітет запрошує Вас и Ваших співробітників прийняти участь в роботі 27-ого Міжнародного наукового симпозіума "МЕТРОЛОГІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ 2017", який відбудеться з 8-ого по 12-е вересня в м. Созополь, Болгарія.

Ознайомитись з першим інформаційним повідомленням:

Скачать : MMA_first_call_ru.pdf

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.