Академія метрології України

Відділення кваліметрії

Дата публікації : 11.27.2015

Відділення курирує дійсний член АМУ, д.т.н., роф. Тріщ Роман Михайлович

Тріщ Роман Михайлович вступив до Української інженерно-педагогічної академії у 1991 р. на спеціальність 7.01010107 «Технологія та обладнання механоскладального виробництва». У 1996 р. захистив кваліфікаційну роботу.
У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію в НТУ «ХПІ».  У 2008 р. захистив докторську дисертацію за темою «Система автоматичного управління точністю механічної обробки на токарних станках» в Київському національному університеті технологій та дизайну.

На даний момент працює на кафедрі «Охорони праці, стандартизації та сертифікації» на посаді завідувача кафедрою, професора.
У колі його наукових інтересів управління якістю, стандартизація, сертифікація.

 

АМУ надає послуги з розроблення системи управління для випробувальних та калібрувальних лабораторій, відповідні вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025: 2006

 

Ми допоможемо Вашій лабораторії:

- Налагодити самостійну оцінку правильності та рівня якості роботи і - підвищити рівень своєї компетентності;

- Отримати міжнародне визнання протоколів випробувань;

- Забезпечити впевненість споживачів в якості виконуваних лабораторією робіт.

 

Наші фахівці:

- Проведуть оцінку і визначать результативність процесів лабораторії;

- Розроблять та удосконалять документацію;

- Побудують ефективну систему управління в лабораторії;

- Виконають технічний переклад документації;

- Навчать фахівців.

 

В наші послуги входить:

- Попереднє оцінювання лабораторії компетентними експертами;

- Аналізування та моделювання процесів в лабораторії;

- Оцінювання степені виконання технічних вимог в лабораторії.

- Правила проведення внутрішнього аудиту в лабораторії;

- Застосування статистичних методів, визначення невизначеностей вимірювань при калібруваннях та випробуваннях.

- Розроблення методик (при необхідності) та документування системи управління лабораторії;

- Впровадження системи управління;

- Внутрішній аудит лабораторії на відповідність ДСТУ ISO IEC 17025:2006.

Після усунення всіх невідповідностей - Подання заявки на акредитацію в уповноважений орган - Національне агентство з акредитації України.

АМУ надає послуги з розроблення та впровадження систем управління відповідно до вимог міжнародних стандартів:

 • Системи управління якістю ISO 9001 (ДСТУ ISO/IEC 9001: 2009);
 • Система управління гігієною та безпекою праці OHSAS 18001 (ДСТУ OHSAS 18001: 2010);
 • Системи екологічного управління ISO 14001 (ДСТУ ISO/IEC14001: 2006);
 • Системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР ISO 22000 (ДСТУ ISO/IEC 22000: 2007) (HACCP),

В наші послуги входить:

 • підготовка підприємства до сертифікації за ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000;
 • сприяння у виборі органа, що сертифікує і в проходженні сертифікаційного аудиту;
 • проведення внутрішнього аудиту на підприємстві на відповідність вимогам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000;
 • разові консультації з питань систем управління та сертифікації;
 • підготовка внутрішніх аудиторів за ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000;
 • підготовка представників керівництва з якості;
 • проведення семінарів і тренінгів за міжнародними стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000;
 • проведення аудиту третьої сторони (об'єктивна оцінка постачальника / замовника сертифікованим і компетентним аудитором).

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.