Академія метрології України

Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів з метрології

Дата публікації : 11.17.2015

Директор ІПКМ Академік АМУ, к.т.н. Малецька Ольга Євгенівна

Малецька Ольга Євгенівна за спеціальністю інженер-електрик, закінчила в 1977 р. Харківський політехнічний інститут (ХПІ) кафедру «Інформаційно-вимірювальна техніка». Після закінчення ХПІ до червня 2013 р. працювала в Харківському державному науково-дослідному інституті метрології, який за цей час мав різні назви (нині – Національний науковий центр «Інститут метрології»), але сфера його діяльності залишалася постійною – забезпечення єдності вимірювань. Працюючи в ННЦ «Інститут метрології», багато років була начальником науково-дослідної лабораторії законодавчої метрології, понад 15 років – очолювала технічний комітет зі стандартизації ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань», з 2002 р по 2013 р. – член Форуму якості Євро-Азійського співробітництва державних метрологічних установ (КООМЕТ) – ТК 2 «Законодавча метрологія», очолювала підкомітет ПК 2.3 «Оцінка компетентності органів законодавчої метрології» цього комітету. При її безпосередньої участі розроблялися документи КООМЕТ щодо діяльності національних метрологічних інститутів.

О.Є.Малецька захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Член спеціалізованої вченої ради К 64.108.04 Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків.

Основні наукові інтереси Ольги Євгенівні пов’язані з формуванням моделі технічного регулювання у відповідності з чинними законами в Україні, міжнародними та європейськими документами; дослідженнями щодо оцінювання невизначеності та похибок вимірювань, засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), компетентності вимірювальних, випробувальних, повірочних та калібрувальних лабораторій; проведенням метрологічної експертизи технічної документації та нормативних документів; розробленням та валідацією методик вимірювань та випробувань; актуалізацією та гармонізацією нормативних документів з метрології тощо.

Малецька О.Є. є розробником понад 50-ти національних та галузевих нормативних документів з метрології, автором 36 наукових праць. У числі перших 5 кандидатур призначена Держспоживстандартом України аудитором з метрології. Була членом комісії Держспоживстандарту України з атестації аудиторів з метрології.

Основна сфера діяльності на цей час – підвищення кваліфікації спеціалістів з метрології: організація проведення лекцій, семінарів в галузі метрології, стандартизації, оцінки відповідності продукції та систем управління якістю. Наказом президента Академії метрології України Володарського Є.Т. від 20.05.2013 р. за № 03/2013 призначена директором Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів з метрології АМУ.

Мета створення ІПКМ – підвищення ефективності застосування новітних досягнень метрології у виробничій діяльності, науці та економіці; підвищення, розширення й оновлення професійного рівня та досвіду спеціалістів-метрологів шляхом організації та проведення конференцій, семінарів та інших науково-освітніх заходів, які визначені статутом АМУ.

Основні завдання діяльності ІПКМ:

  • науково-методична і організаційна діяльність, спрямована на підвищення професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та передового досвіду метрологів – науковців, співробітників метрологічних служб підприємств та організацій,
  • науково-методичне і організаційне забезпечення підготовки метрологів та підвищення кваліфікації спеціалістів, працюючих у галузі метрології,
  • підтримка вільного обміну досвідом, знаннями та інформацією у сфері метрології, забезпечення доступу до сучасної інформації та знань у сфері метрології фахівців різних галузей національної економіки та соціальної сфери.

 

Більше інформації на сайті:  https://www.ipkm.org.ua/

 

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.